Akronim

Akronim, jak mówi Encyklopedia, jest skrótem stworzonym z pierwszych liter wyrazów będących jego rozwinięciem. W Sieci przyjęło się używać następujących akronimów (UWAGA: spis zawiera wyrazy wulgarne):

Skrót Rozwinięcie Tłumaczenie
AFAICR as far as I can recall na tyle na ile mogę sobie przypomnieć
AFAICT as far as i can tell na tyle na ile mogę powiedzieć
AFAIK as far as i know na tyle na ile wiem
AFAIR as far as i recall na tyle na ile sobie przypominam
AFGTHTGTTA Are we going to go througth this again Czy musimy znowu przez to przechodzić
AFK away from keyboard z daleka od klawiatury
AIUI as I understand it tak jak to rozumiem
AKA also known as także znany jako
ASAP as soon as possible tak szybko jak to jest/będzie możliwe
AWOL absent without official leave odszedł bez oficjalnego pożegnania
AYBABTU all your base belong to us wszysko, co twoje, należy do nas
BBL [I'll] be back later wrócę później
BBS be back soon wrócę wkrótce
BBT be back tomorrow wrócę jutro
BFD big fucking deal też mi wielka rzecz
BIAB back ia a bit wracam za chwilkę
BIAF back in a few wracam za chwilę
BIALW back in a little while wracam za krótką chwilę
BIAS back in a second wracam za sekundę
BIAW back in a while wracam za chwilę
BOFH bastard operator from hell okrutny operator z piekła rodem
BOHICA bend over here it comes again
BRB [I'll] be right back zaraz wracam
BTDT been there, done that
BTTH butt to the head
BTW by the way a propos
CMIIW correct me if I'm wrong popraw mnie jeśli się mylę
CNP continued [in my] next post
CYA see you around
DNDK don't know, don't care nie wiesz, nie musisz się martwić
DTRT do the right thing
DTWT do the wrong thing
DWIM do what i mean
EG evil grin złowieszczy uśmiech
EMSG email message wiadomość e-mail
ETLA extended three leter acronym rozwinięty 3-literowy akronim
EWAG experienced wild-all guess
FAQ frequently asked questions najczęściej zadawane pytania
FIIK fuck[ed] if I know
FIIR fuck[ed] if I remember
FOAD fall over and die spadaj stąd i giń
FSDO for some definition of
FSVO for some value of
FUBAR fucked up beyond all recognition
FUD fear, uncertainty and doubt
FWIW for what it's worth
FYI for your information dla twojej informacji
G grin uśmiech
GMTA great minds think alike wielkie umysły myślą podobnie
HAND have a nice day życzę miłego dnia
HHIS hanging head in shame chować głowę ze wstydu
HTH hope this helps mam nadzieję że to pomoże
IANAL I am not a lawyer nie jestem prawnikiem
IHAFC I haven't a fucking clue
IHNFC I have no fucking clue
IIANM if I am not mistaken nie mylę się
IIRC if I recall corectly jeśli dobrze sobie przypominam
IMCO in my considered opinion biorąc pod uwagę moją opinię
IMHO in my humble opinion w mojej skromnej opinii
IMNSHO in my not so humble opinion w mojej nie tak skromnej opinii
IMO in my opinion w mojej opinii
IOW in other words innymi słowy
IRL in real life w realnym świecie
ISTM it seems to me
ISTR I seem to recall
ITYM I think you mean
JIC just in case tylko na wypadek…
JK just kidding tylko żartowałem
JMO just my opinion tylko moja opinia
JTLYK just to let you know tylko żebyś wiedział
KISS keep it simple, stupid
KITA kick in the ass kopniak w dupę
KNF kernel normal form
L8R later później
LART luser attitude readjustment tool (ie. hammer)
LJBF let's just be friends zostańmy tylko przyjaciółmi
LMSO laughing my socks off ze śmiechu spadają mi skarpetki
LOL laughing out loud śmiać się od ucha do ucha
LTNS long time no see długo nie widziany
MOTAS member of the appriopriate sex członek odpowiedniej płci
MOTOS member of the opposite sex członek przeciwnej płci
MOTSS member of the same sex członek tej samej płci
MTF more to follow
MYOB mind your own business myśl o swoim własnym interesie
NBD no big deal niezbyt wielka rzecz
NFC no fucking clue
NFI no fucking idea
NFW no fucking way
NIH not invented here niewynalezione tutaj
NP no problem nie ma problemu
NRFPT not ready for prime time
NRN no reply necessary odpowiedź nie jest konieczna
OIC oh, I see aha, już widzę
OTL out to lunch wyszedł na obiad
OTOH on the other hand z innej beczki / z drugiej strony
OTTOMH off the top of my head powyżej czubka mojej głowy
PFY pimply faced youth
PITA pain in the ass ból w dupie
PNG persona non grata persona non grata
POC point of contact punkt kontaktowy
POLA principle of least astonishment
PPL pretty please ładna prośba
QED quod erat demonstrandum
RFC request for comments
RL real life realne życie
RLC rod length check
ROTFL rolling on the floor laughing tarzać się ze śmiechu po podłodze
RP responsible person odpowiedzialna osoba
RSN real soon now
RTFB read the fine/fucking book przeczytaj fajną/pieprzoną książką
RTFM read the fine/fucking manual przeczytaj fajny/pieprzony podręcznik
RTFMP read the fine/fucking man page przeczytaj fajną/pieprzoną stronę podręcznika [systemowego]
RTFS read the fine/fucking source przeczytaj fajne/pieprzone źródła
SCNR sorry, could not resist
SEP someone else's problem ktoś inny jest problemem
SFA sweet fuck all
SHID slaps head in disgust
SMLSFB so many losers, so few bullets
SMOP simple matter of programming prosty przypadek programowania
SNAFU situation normal, all fucked up sytuacja opanowana, wszystko poszło się j*ać
SNERT snot-nosed egoistical rude teenager
SO significant other
SOB son of [a] bitch sk****syn
SOL shit out [of] luck
SUS stupid user syndrom syndrom głupiego użytkownika
SWAG silly, wild-assed guess
SWAHBI silly, wid-assed here-brained idea
TANSTAAFL there ain't no such thing as a free lunch
TBD to be {decided, determined, done} być {zdecydowanym, zdeterminowanym}, skończyć
TIA thanks in advance z góry dziękuję
TLA three letter acronym 3-literowy akronim
TMA too many abbreviations za dużo skrótów
TMI too much information za dużo informacji
TTFN ta ta for now
TTYL talk to you later porozmawiamy później
TYVM thank you very much bardzo ci dziękuję
UTSL use the source, Luke Luke, użyj źródeł
VEG very evil grin bardzo złowieszczy uśmiech
WAG wild-assed guess
WIBNI wouldn't it be nice if nie będzie milej, jeżeli…
WOFTAM waste of fucking time and money strata piperzonego czasu i pieniędzy
WOMBAT waste of money, brain, and time strata pieniędzy, mózgu i czasu
WTF {what, where, who, why} the fuck {co, gdzie, kto, dlaczego} do cholery
WTH {what, where, who, why} the hell {co, gdzie, kto, dlaczego} do diabła
WYSIWIG what you see is what you get to co widzisz to otrzymasz
YKWIM you know what i mean wiesz co mam na myśli
YMMV your mileage may vary
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.