Apache

Apache to najczęściej używany w sieci, serwer http. Jest dostępny między innymi na platformy UNIX/Linux, Mac OS oraz Windows. Jest często używany z interpreterem PHP (w wersji 5) oraz systemem bazodanowym MySQL.

Logo

apache_logo.jpg

Linki zewnętrzne

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.