Apt

System zarządzania pakietami to zestaw narzędzi służących do automatycznej instalacji, aktualizacji, konfiguracji i usuwania pakietów oprogramowania. Korzystanie z zarządcy pakietów różni się od instalowania pojedynczych pakietów ręcznie tym, iż zarządca zwykle obsługuje zależności i potrafi ściągnąć z Internetu wymagane pakiety. Termin ten jest najczęściej stosowany w odniesieniu do systemów typu Unix.

APT wyposazony jest w apt-get - prosty interfejs linii poleceń służący do pobierania i instalacji pakietów. Najczęściej używane komendy to update i install.

Pliki konfiguracyjne apt.conf, sources.list mieszczą sie w katalogu /etc/apt

Komendy:

update - Pobierz nowe listy pakietów
 upgrade - Wykonaj aktualizację
 install - Zainstaluj nowe pakiety (pakiet to np. libc6, nie libc6.deb)
 remove - Usuń pakiety
 source - Pobierz archiwa źródłowe
 build-dep - Skonfiguruj zależności na czas budowania dla pakietów źródłowych
 dist-upgrade - Aktualizacja dystrybucji, patrz apt-get(8)
 dselect-upgrade - Instaluj według wyborów dselect
 clean - Usuń pobrane pliki archiwów
 autoclean - Usuń stare pobrane pliki archiwów
 check - Sprawdź, czy wszystkie zależności są spełnione

Opcje:

-h  Ten tekst pomocy.
 -q  Nie pokazuj wskaźnika postępu (przydatne przy rejestrowaniu działania)
 -qq Nie wypisuj nic oprócz komunikatów błędów
 -d  Tylko pobierz - NIE instaluj ani nie rozpakowuj archiwów
 -s  Bez działania. Wykonaj tylko symulację ustawiania kolejności
 -y  Zakładaj odpowiedź "tak" na wszystkie pytania, nie pytaj
 -f  Próbuj działać nawet jeśli zawiedzie sprawdzenie integralności
 -m  Próbuj działać nawet jeśli nie można znaleźć niektórych archiwów
 -u  Pokaż też listę aktualizowanych pakietów
 -b  Zbuduj pakiet po pobraniu archiwum źródłowego
 -V  Pokaż pełną informację na temat wersji
 -c=? Czytaj ten plik konfiguracyjny.
 -o=? Ustaw dowolną opcję konfiguracji, np. -o dir::cache=/tmp

Przykłady:

Aktualizacja repozytorium pakietów:

bash:~# apt-get update

Aktualizacja pakietów zainstalowanych w systemie:

bash:~# apt-get upgrade

Aktualizacja całego systemu:

bash:~# apt-get dist-upgrade

Komenda ta zainicjuje pobranie oraz instalacje pakietu mc (Midnight Commander):

bash:~# apt-get install mc

Usunięcie pakietu:

bash:~# apt-get remove mc

Usunięcie pakietu wraz ze wszystkimi plikami konfiguracyjnymi:

bash:~# apt-get remove --purge mc

Źródło: LinuxWeb.pl

apt
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.