Chroot

chroot (ang. change root) to uniksowe polecenie służące do zmiany głównego katalogu (/). Może być wywołane wyłącznie przez użytkownika root. Jest przydatne w przypadku uruchamiania niepewnych aplikacji.

Użycie

Składnia polecenia wygląda następująco:
chroot nowa_ścieżka polecenie

Przykład

root@slack:/# chroot /mnt/root /bin/bash

choć oczywiście

root@@slack:/# chroot /mnt/root

także zadziała.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.