Clear

Clear - Czyści ekran terminala (o ile to możliwe). Sprawdza on w środowisku typ terminala, a potem w bazie terminfo szuka sposobu na wyczyszczenie ekranu. Nie przyjmuje żadnych parametrów.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.