Conky

Conky jest monitorem systemu dla X. Jest dostępne dla platform Linux i BSD. Nie posiada graficznych konfiguratorów - wszystko załatwia się w pliku ustawień. W odróżnieniu od, na przykład Super Karamby, pobiera bardzo mało zasobów systemowych, jednocześnie pozwalając na dowolny wybór wyświetlanych treści.

Konfiguracja

Domyślnym plikiem konfiguracyjnym jest $HOME/.conkyrc. W przypadku braku .conkyrc, zastosowane zostaną ustawienia "fabryczne", które można znaleźć również na http://conky.sourceforge.net/conkyrc-default, w systemowym katalogu z dokumentacją programów, np. /usr/share/doc/conky lub w źródłach programu.
(plik konfiguracyjny znajduje się też w /etc/conky/conky.conf)

Konfiguracja polega na edycji opcji i zmiennych. Opcje konfiguracyjne określają jak informacje mają być wyświetlane, natomiast zmienne - co ma być wyświetlane.

Przykładowy wygląd

conky.png
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.