cp

cp kopiuje pliki lub katalogi. Kopia jest całkowicie niezależna od oryginału. Można kopiować jeden plik na inny albo też kopiować dowolną liczbę plików do katalogu docelowego. Istniejące docelowe pliki są nadpisywane, jeżeli podana jest opcja -f.

Przykłady

tester@linux:~> cp /home/tester/Desktop/backup.zip kopia.zip

Kopiuje plik backup.zip umieszczony na pulpicie użytkownika tester jako kopia.zip do bieżącego katalogu (w którym się znajdujemy).

Źródło: Wikipedia

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.