Df

df to uniksowe polecenie, które służy do wyświetlania zużycia miejsca na zamontowanych partycjach.

Niektóre opcje

 • -a powoduje wyświetlenie specjalnych systemów plików
 • -h powoduje wyświetlenie wartości w jednostkach, będących potęgami liczby 2, jak np. MB, GB
 • -H powoduje wyświetlenie wartości w jednostkach będących potęgami liczby 10
 • -t powoduje wyświetlenie tylko systemów plików, typu podanego za argumentem
 • -x powoduje wyświetlenie wszystkich systemów plików, poza podanym typem

Przykłady użycia

df -h

System plików     rozm. użyte dost. %uż. zamont. na
/dev/hda1       7,4G 1,3G 5,7G 19% /
tmpfs         253M   0 253M  0% /lib/init/rw
udev          10M  48K  10M  1% /dev
tmpfs         253M   0 253M  0% /dev/shm
/dev/hda2       7,4G 746M 6,3G 11% /home
/dev/hda3       3,7G 772M 2,7G 22% /var
/dev/hdb1       74G 808M  69G  2% /home/users

df -H
System plików     rozm. użyte dost. %uż. zamont. na
/dev/hda1       7,9G  1,4G  6,2G 19% /
tmpfs         265M   0  265M  0% /lib/init/rw
udev          11M  50k  11M  1% /dev
tmpfs         265M   0  265M  0% /dev/shm
/dev/hda2       7,9G  783M  6,7G 11% /home
/dev/hda3       3,9G  809M  2,9G 22% /var
/dev/hdb1        79G  847M  74G  2% /home/users

df -ah
System plików     rozm. użyte dost. %uż. zamont. na
/dev/hda1       7,4G 1,3G 5,7G 19% /
tmpfs         253M   0 253M  0% /lib/init/rw
proc           0   0   0  - /proc
sysfs          0   0   0  - /sys
procbususb        0   0   0  - /proc/bus/usb
udev          10M  48K  10M  1% /dev
tmpfs         253M   0 253M  0% /dev/shm
devpts          0   0   0  - /dev/pts
/dev/hda2       7,4G 746M 6,3G 11% /home
/dev/hda3       3,7G 772M 2,7G 22% /var
/dev/hdb1       74G 808M  69G  2% /home/users
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.