Eject

Eject umożliwia programowe wysuwanie nośnika w napędach, które na to pozwalają (zwykle CD-ROM) oraz chować tackę w napędach CD-ROM.

SkŁadnia i opcje

Składnia

 • eject [-vnrsfqp] [<nazwa-urządzenia>]

Opcje

 • -h - Ta opcja wyświetli pomoc.
 • -v - Gdy wywołasz eject z tą opcją będzie on wyświetlał więcej informacji na temat wykonywanych operacji.
root@seba2122:~# eject -v
eject: użycie domyślnego urządzenia `cdrom'
eject: nazwa urządzenia to `cdrom'
eject: pełna nazwa to `/dev/cdrom'
eject: `/dev/cdrom' jest dowiązaniem do `/dev/scd0'
eject: `/dev/scd0' nie jest zamontowany
eject: `/dev/scd0' nie jest punktem montowania
eject: `/dev/scd0' nie jest urządzeniem z wieloma partycjami
eject: próba wysunięcia `/dev/scd0' z użyciem polecenia eject
eject: wykonanie polecenia wysunięcia płyty CD nie powiodło się
         --- mimo blędu i tak mi wysuneło :) ---
 • -d - Wyświetlenie domyślnej nazwy urządzenia.
root@seba2122:~# eject -d
eject: domyślne urządzenie: `cdrom'
 • -a on|1|off|0 - Ta opcja kontroluje tryb automatycznego wysuwania obsługiwany przez niektóre urządzenia. Jeśli jest on włączony, to napęd automatycznie wysunie nośnik, gdy urządzenie zostanie zamknięte.
 • -c <slot> - Przy pomocy tej opcji możesz wybrać płytę w napędzie CD-ROM wyposażonym w zmieniacz płyt. Wymagana jest wersja 2.0 (lub wyższa) Linuksa. Napęd nie może być w użyciu (nie może być zamontowany ani też nie może być odtwarzana muzyka z płyty audio). Zauważ, że do pierwszej płyty odwołujesz się poprzez numer 0, a nie 1.
 • -t - Ta opcja powoduje wysłanie do napędu CD-ROM polecenia wsunięcia tacki. (UWAGA: Nie wszystkie urządzenia mają taką możliwość!)
 • -x <prędkość> - Ta opcja próbuje ustawić prędkość napędu CD. Parametr “prędkość" określa pożądaną prędkość (np. 8 jeśli chcesz uzyskać prędkość 8X). Jesli ma on wartość 0, to zostanie wybrana maksymalna możliwa. Nie wszystkie urządzenia potrafią zmieniać prędkość. Możesz podawać wyłącznie prędkości, które obsługuje dany napęd. Przy każdej zmianie nośnika ustawienie prędkości jest zapominane. Ta opcja może być używana samodzielnie, bądź też w połączeniu z opcjami -t i -c.
 • -n - Ta opcja powoduje wyświetlenie nazwy wybranego urządzenia. Nie są podejmowane inne akcje.
root@seba2122:~# eject -n
eject: urządzenie to `/dev/scd0'
 • -r - Ta opcja powoduje próbę wysunięcia nośnika przy pomocy komendy “eject” CDROM.
 • -s - Ta opcja powoduje próbę wysunięcia nośnika przy pomocy komend SCSI.
 • -f - Ta opcja powoduje próbę wysunięcia nośnika przy pomocy komendy “eject” stacji dyskietek.
 • -q - Ta opcja powoduje próbę wysunięcia nośnika przy pomocy komend napędu taśmowego.
 • -p- Ta opcja pozwala na użycie /proc/mounts zamiast /etc/mtab. Dodaje także opcję -n do wywołania umount .
 • -V - Ta opcja powoduje wyświetlenie numeru wersji i zakończenie programu.
root@seba2122:~# eject -V
eject wersja 2.1.5, autor: Jeff Tranter (trancer@pobox.com)
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.