Gtk+

GTK+ (The GIMP Toolkit) - biblioteka napisana w języku C. Służy do tworzenia GUI (interfejsu graficznego) w aplikacjach. Pierwotnie autorzy stworzyli ją na potrzeby programu graficznego GIMP. Jest podstawą dla działania środowiska graficznego GNOME.

Linki zewnętrzne:

Oficjalna strona projektu GTK+

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.