Inkscape

Inkscape to program graficzny do tworzenia grafiki wektorowej. Rozwijany jest na licencji GNU/GPL, działa na wszystkich bardziej znanych platformach [Linux, MacOS, Windows] i w wielu językach [w tym w polskim].

Grafika Obiektowa:

Grafika wektorowa (obiektowa) – jeden z dwóch podstawowych rodzajów grafiki komputerowej, w której obraz opisany jest za pomocą figur geometrycznych.
65343065wc9.th.png

Program Inkscape podczas pracy.

Druga nazwa grafiki wektorowej – grafika obiektowa – związana jest z faktem, iż obraz opisany jest za pomocą tzw. obiektów, które zbudowane z podstawowych elementów nazywanych prymitywami, czyli prostych figur geometrycznych takich jak odcinki, krzywe, okręgi, wielokąty. Każdy z prymitywów opisywany jest za pomocą parametrów np. w przypadku odcinka - współrzędnych jego końców, a w przypadku okręgu - współrzędnych środka i długości promienia. Obiekty takie mają także określone atrybuty mówiące np. o grubości i kolorze linii, kolorze wypełnienia figury lub wypełnieniu niejednolitym jak wypełnienie gradientemprzezroczystości. Atrybuty zależą głównie od stosowanego standardu opisu grafiki wektorowej.

Źródła:

Ubuntu Fantasy
wikipedia.pl

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.