Mplayer

Klawiszologia

M Wyłączenie głosu
] Przyśpieszanie odtwrzania
[ Spowalnianie odtwarzania
0 Podgłaszanie
9 Ściszanie
O Włączanie/wyłączanie timera
R/T Regulacja pozycji napisów
F Przełączanie okno/pełny ekran
spacja Pauza

Możliwości MPlayera

MPlayer jest odtwarzaczem filmów działającym na wielu systemach (patrz dokumentacja). Odtwarza większość plików MPEG/VOB, AVI, Ogg/OGM, VIVO, ASF/WMA/WMV, QT/MOV/MP4, RealMedia, Matroska, NUT, NuppelVideo, FLI, YUV4MPEG, FILM, RoQ, PVA wspomagany przez wiele kodeków (natywnych, XAnim i DLL Win32). Umożliwia oglądanie VideoCD, SVCD, DVD, 3ivx, DivX 3/4/5, a nawet filmy w formacie WMV.

Kolejną wspaniałą funkcją MPlayera jest duża liczba obsługiwanych sterowników wyjściowych. Potrafi on współpracować z X11, Xv, DGA, OpenGL, SVGAlib, fbdev, AAlib, DirectFB, ale możesz również użyć GGI, SDL (a w ten sposób także wszystkich ich sterowników), VESA (na każdej karcie kompatybilnej z VESA, nawet bez użycia X11!), a także niektórych niskopoziomowych sterowników, specyficznych dla danych kart graficznych (Matrox, 3Dfx i ATI)! Większość z nich obsługuje programowe albo sprzętowe skalowanie, możesz więc oglądać filmy w trybie pełnoekranowym. MPlayer obsługuje również wyświetlanie przy pomocy niektórych sprzętowych dekoderów MPEG, takich jak Siemens DVB, DXR2 i DXR3/Hollywood+.

MPlayer posiada opcję wyświetlania na ekranie (OSD) służącą do pokazywania różnych informacji, ładnych, dużych, cieniowanych napisów z antyaliasingiem (rozmywaniem) i obsługę sterowania za pomocą klawiatury. Obsługiwane są czcionki europejskie/ISO 8859-1,2 (węgierskie, angielskie, czeskie, polskie, itd.), cyrylica i koreańskie oraz 12 formatów napisów (MicroDVD, SubRip, OGM, SubViewer, Sami, VPlayer, RT, SSA, AQTitle, JACOsub, PJS i nasz własny: MPsub). Obsługiwane są także napisy DVD (strumienie SPU, VobSub i Closed Captions).
Licencja

MPlayer jest rozpowszechniany na licencji GNU General Public License.

Obsługiwane formaty wejściowe

 • (S)VCD (Super Video CD)
 • pliki obrazów .bin CDRWina
 • DVD, łącznie z zaszyfrowanymi DVD
 • MPEG-1/2 (ES/PS/PES/VOB)
 • format RIFF AVI
 • format ASF/WMV/WMA
 • format QT/MOV/MP4
 • format RealAudio/RealVideo
 • pliki Ogg/OGM
 • Matroska
 • NUT
 • NSV (format strumieniowy Nullsoftu)
 • format VIVO
 • format FLI
 • format NuppelVideo
 • format yuv4mpeg
 • format FILM (.cpk)
 • format RoQ
 • format PVA
 • przesyłanie strumieniowe poprzez HTTP/FTP, RTP/RTSP, MMS/MMST, MPST, SDP
 • przechwytywanie TV

Obsługiwane kodeki video i audio

Najważniejsze kodeki video:

 • MPEG-1 (VCD) i MPEG-2 (SVCD/DVD/DVB) video
 • MPEG-4 we wszystkich wydaniach, łącznie z DivX ;-), OpenDivX (DivX4), DivX 5.02, XviD
 • Windows Media Video v7/8 (WMV1/2)
 • Windows Media Video 9 (WMV3) (poprzez x86 DLL)
 • RealVideo 1.0, 2.0 (G2)
 • RealVideo 3.0 (RP8), 4.0 (RP9) (używając bibliotek Real)
 • Sorenson v1/v3 (SVQ1/SVQ3), Cinepak, RPZA i inne kodeki QuickTime
 • DV video
 • 3ivx
 • Intel Indeo3 (3.1, 3.2)
 • Intel Indeo 4.1 i 5.0 (korzystając z x86 DLL lub kodeków XAnim)
 • VIVO 1.0, 2.0, I263 i inne warianty h263(+)
 • MJPEG, AVID, VCR2, ASV2 i inne formaty sprzętowe
 • FLI/FLC
 • HuffYUV
 • różne, stare, proste formaty typu RLE

Najważniejsze kodeki audio

 • MPEG layer 1, 2, i 3 (MP3) audio
 • AC3/A52 (Dolby Digital) audio (programowe albo SP/DIF)
 • AAC (MPEG-4 audio)
 • WMA (DivX Audio) v1, v2 (natywny kodek)
 • WMA 9 (WMAv3), Voxware audio, ACELP.net itd. (używając x86 DLLs)
 • RealAudio: COOK, SIPRO, ATRAC3 (używając bibliotek Real)
 • RealAudio: DNET i starsze kodeki
 • QuickTime: Qclp, Q-Design QDMC/QDM2, MACE 3/6 (używając bibliotek QT), ALAC
 • dźwięk Ogg Vorbis
 • VIVO audio (g723, Vivo Siren) (korzystając z bibliotek x86 DLL)
 • alaw/ulaw, (ms)gsm, pcm, *adpcm i inne proste, stare formaty audio

Strona stanu kodeków zawiera pełną i codziennie uaktualnianą listę obsługiwanych kodeków.

Obsługiwane urządzenia wyjściowe wideo

Ogólne:

 • x11: X11 z rozszerzeniem SHM
 • xv: X11 używające rozszerzenia Xvideo (sprzętowa konwersja do YUV i skalowanie)
 • xvmc: Xvideo Motion Compensation
 • vidix: Interfejs video dla *niksów (VIDeo Interface for Unix, VIDIX)
 • xvidix: VIDIX w okienku X11
 • cvidix: VIDIX na konsoli
 • winvidix: VIDIX pod Windows
 • dga: rozszerzenie DGA X11 (zarówno v1.0 i v2.0)
 • gl: renderowanie OpenGL
 • gl2: alternatywne renderowanie OpenGL (z wielokrotnymi teksturami)
 • fbdev: wyjście framebuffera
 • svga: wyjście dla SVGAlib (obsługuje karty EGA)
 • sdl: sterownik SDL >= v1.1.7
 • ggi: graficzne wyjście GGI
 • aalib: wyświetlanie w trybie tekstowym
 • caca: wyświetlanie w trybie tekstowym w kolorach
 • vesa: wyświetlanie poprzez VESA BIOS (wymagane również dla TV-out w Radeonie)
 • directfb: obsługa DirectFB
 • directx: natywny sterownik Windows DirectX
 • quartz: natywny sterownik wyjściowy Mac OS X

Specyficzne dla kart:

 • mga: sprzętowy YUV overlay dla Matrox G200/G400/G450/G550 poprzez urządzenie mga_vid
 • xmga: Matrox G200/G400/G450/G550 overlay (mga_vid) w X11 window (emulacja Xv pod X 3.3.x !)
 • syncfb: obsługa Matrox G400 YUV na framebufferze
 • 3dfx: obsługa sprzętowego YUV w Voodoo 3/Banshee (/dev/3dfx)
 • tdfxfb: obsługa sprzętowego YUV w Voodoo 3/Banshee na framebufferze tdfx
 • mpegpes: obsługa sprzętowego dekodera MPEG-1/2 Siemens DVB (albo plik wyjściowy MPEG-PES)
 • dxr2: obsługa sprzętowych dekoderów DXR2 MPEG-1/2
 • dxr3: obsługa DXR3/Hollywood+ sprzętowych dekoderów MPEG-1/2
 • zr: obsługa kart MJPEG bazujących na Zoran360[56]7

specjalne:

 • png: wyjście do plików PNG
 • jpeg: wyjście do plików JPEG
 • gif89a: wyjście do animowanych plików GIF
 • tga: wyjście Targa
 • yuv4mpeg: wyjście yuv4mpeg dla mjpegtools
 • pgm: wyjście do plików PGM (w celach testowych)
 • md5: wyjście MD5sum (dla poprawiania błędów)
 • null: puste wyjście (dla testów szybkości/testów porównawczych)
 • bl: obsługa Blinkenlights

Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji kart video w dokumentacji.

Obsługiwane urządzenia wyjściowe audio

 • OSS (Open Sound System) - standard w systemach UNIX
 • SDL (Simple Directmedia Layer) - biblioteka-wrapper współpracująca z różnymi systemami
 • ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) 0.5/0.9/1.0 dla Linuksaa
 • sterownik dźwiękowy SUN dla użytkowników BSD i Solaris8/9
 • wyjście dźwiękowe SGI IRIXa
 • wyjście dźwiękowe Mac OS X
 • wyjście dźwiękowe Windows
 • NAS (Network Audio System)
 • ESD (ESound Daemon)
 • ARTS (KDE Sound System)
 • JACK (Jack Audio Connection Kit)

Dokładniejsze informacje znajdują się w sekcji kart dźwiękowych, w dokumentacji.

Szybkość

Większość czasochłonnych operacji jest optymalizowana dla Intel/AMD (MMX/MMX2/SSE/SSE2/3DNow!/3DNowEx), PowerPC G4 (Altivec), SPARC (VIS), PDA z chipsetami firmy ARM i Sony Playstation 2.
Możesz przyspieszyć proces renderowania przez ustawienie rejestrów MTRR (XFree86 4.x.x robi to automatycznie), przeczytaj rozdział o MTRR w dokumentacji kart graficznych.

GUI

MPlayer zawiera GUI, które nie jest domyślnie budowane. Sekcja dotycząca GUI w dokumentacji wyjaśnia w jaki sposób je uaktywnić. Kilka zewnętrznych nakładek na MPlayera dostarcza alternatywne wersje GUI.

Dokumentacja

MPlayer dostarczany jest z bardzo obszerną dokumentacją, która wyjaśnia, w jaki sposób rozwiązać albo ominąć większość często spotykanych problemów, jak najlepiej skonfigurować MPlayera w twoim systemie i jak osiągnąć optymalną wydajność.

Najczęściej zadawane pytania gromadzone są w FAQ. Jeżeli szukasz specyficznych informacji spróbuj przeszukać dokumentację.

Informacje o wewnętrznych aspektach MPlayera i innych, związanych z rozwojem projektu można znaleźć w rozdziale dokumentacji dotyczącym spraw technicznych.

Dokumentacja dostępna online generowana jest w nocy, z wersji SVN HEAD MPlayera. Jeżeli używasz jednego z wydań MPlayera, możesz zauważyć różnice, więc lepiej używać dokumentacji dostarczonej razem z twoją instalacją. Dostępne są tłumaczenia na kilka języków. Główną wersją jest wersja angielska, ale tłumaczenia są generalnie dosyć aktualne, chyba, że zaznaczono, że jest inaczej.

 • angielska: HTML lub HTML w pojedynczym pliku
 • czeska (pożądana pomoc): HTML lub HTML w pojedynczym pliku
 • niemiecka (pożądana pomoc): HTML
 • HTML w pojedynczym pliku węgierska (pożądana pomoc): HTML lub HTML w pojedynczym pliku
 • rosyjska (pożądana pomoc): HTML lub HTML w pojedynczym pliku
 • francuska (nieaktualna, skontaktuj się z Guillaume Poirier + jeżeli chcesz pomóc): HTML lub HTML w pojedynczym pliku
 • polska (nieaktualna, pomoc poszukiwana): HTML lub HTML w pojedynczym pliku
 • chińska (bardzo nieaktualna, potrzebna pomoc): HTML lub HTML w pojedycznym pliku
 • hiszpańska (nieaktualna, potrzebny nowy tłumacz): HTML lub HTML w pojedynczym pliku

Strona man dla MPlayera i MEncodera opisuje wszystkie dostępne opcje linii poleceń oraz sposób kontrolowania MPlayera z użyciem klawiatury. Również ona generowana jest nocą z wersji Subversion HEAD MPlayera.

 • angielska: HTML lub ROFF lub TXT
 • czeska (pożądana pomoc): HTML lub ROFF lub TXT
 • francuska (pożądana pomoc): HTML lub ROFF lub TXT
 • niemiecka (pożądana pomoc): HTML lub ROFF lub TXT
 • węgierska (pożądana pomoc): HTML lub ROFF lub TXT
 • rosyjska (pożądana pomoc): HTML or ROFF or TXT
 • włoska (nieaktualna, pożądana pomoc): HTML lub ROFF lub TXT
 • polska (nieaktualna, pożądana pomoc): HTML lub ROFF lub TXT
 • chińska (bardzo nieaktualna, potrzebny nowy tłumacz): HTML lub ROFF lub TXT
 • hiszpańska (bardzo nieaktualna, potrzebny nowy tłumacz): HTML lub ROFF lub TXT

Ciągle usiłujemy poprawiać i rozszerzać dokumentację. Jeżeli znajdziesz w niej jakieś przeoczenie, błąd albo nieścisłość, prosimy powiadom nas o tym za pośrednictwem listy dyskusyjnej MPlayer-DOCS. Jeżeli dokumentacja nie jest (jeszcze) dostępna w Twoim języku, a jesteś zainteresowany jej tłumaczeniem, przeczytaj translation HOWTO i zapisz się na naszą listę dyskusyjną MPlayer-DOCS Z radością powitamy nowych tłumaczy.

Zgłaszanie błędów

Zanim zgłosisz błąd, spróbuj najpierw użyć najnowszej wersji rozwojowej (Subversion HEAD). Bardzo możliwe, że znaleziony przez ciebie błąd jest już znany i naprawiony, pomimo tego, że może być ciągle obecny w wersji, której używasz. Dodatkowo, przeczytaj całą dokumentację dostarczaną razem z MPlayerem. Można tam znaleźć rozwiązania większości problemów.

Jeżeli jesteś pewien, że twój problem jest naprawdę błędem w aktualnej wersji, zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi zgłaszania błędów i postępuj zgodnie z instrukcją. Jeżeli tego nie zrobisz, zmarnujesz tylko czas wszystkich, którzy będą się z tobą kontaktować, a i tak zostaniesz poproszony o udzielenie informacji wymienionych w wytycznych. Jest również bardzo możliwe, że zostaniesz całkowicie zignorowany. Dlatego też poświęć trochę czasu na zgłoszenie błędu stojące na odpowiednim poziomie.

Galeria

okno-MPlayer.png
menu-MPlayer.png

Linki zewnętrzne:

Strona Oficjalna - źródło informacji

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.