mv

mv to uniksowe polecenie służące do przenoszenia plików i katalogów. Można też za jego pomocą zmienić nazwę kopiowanego pliku, bądź katalogu.

Przykłady

root@darkstar:/home/users/tester# mv plik1 plik2
tester@darkstar:~/Desktop$  mv plik1 ~/other
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.