Nautilus

Nautilus - domyślny menedżer plików w środowisku graficznym GNOME. Może także spełniać funkcje prostej przeglądarki internetowej. W wersji GNOME 1.4 zastąpił GMC

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.