passwd

passwd to uniksowe polecenie służące do zmiany hasła użytkownika. Uruchomione bez żadnych parametrów zmieni hasło użytkownika, z poziomu którego jest wykonywane. Podanie jako argument nazwy użytkownika spowoduje zmianę hasła tego właśnie konta. Podczas tego procesu nie widzimy wpisywanych liter ani kropek czy gwiazdek.

Przykłady

Zmiana hasła bieżącego użytkownika

test@darkstar:~$ passwd
Zmiana hasła dla test.
Bieżące hasło UNIX:
Nowe hasło UNIX: 
Powtórzenie hasła UNIX:
passwd: hasło zostało zmienione.

Zmiana hasła innego użytkownika (tutaj roota)
root@darkstar:/home/test# passwd root
Bieżące hasło UNIX:
Nowe hasło UNIX: 
Powtórzenie hasła UNIX:
passwd: hasło zostało zmienione.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.