Poldek

Poldek jest programem służącym do zarządzania pakietami rpm. Ułatwia instalacje i aktualizacje pakietów, ściąga z sieci i instaluje wszelkie zależności wymagane przez instalowany pakiet. Programu można używać w trybie interaktywnym lub wsadowym. Został napisany z myślą o dystrybucji PLD-linux

Pliki konfiguracyjne: aliases.conf, fetch.conf, pld-source.conf, poldek.conf, source.conf. Znajdują się w katalogu /etc/poldek

Komendy dostępne w trybie interaktywnym:

ls    [OPCJA...] [PAKIET...]        Pokaż pakiety
search  [OPCJA...] WZORZEC [PAKIET...]    Przeszukiwanie pakietów
get    [OPCJA...] PAKIET...         Ściągaj pakiety
desc   [OPCJA...] PAKIET...         Wyświetlaj informacje o pakietach
install  [OPCJA...] PAKIET...         Instaluj pakiety
uninstall [OPCJA...] PAKIET...         Deinstaluj pakiety
cd    [PATH]                Zmień aktualna katalog z pakietami
pwd                      Pokaż nazwę aktualnego katalogu
help                      Pokaż właśnie wyświetlaną pomoc
alias                     Pokaż zdefiniowane aliasy komend
reload                     Przeładuj listę zainstalowanych pakietów
quit                      Exit poldek

Aktualizacja bazy pakietów:

bash:~# poldek --up

Ściągnięcie nowej bazy pakietów w całości:

bash:~# poldek --upa

Aktualizacja wszystkich pakietów zainstalowanych w systemie:

bash:~# poldek --upgrade-dist

Instalacja pakietu:

bash:~# poldek -i pakiet

Usunięcie pakietu:

bash:~# poldek -e pakiet

Włączenie programu w trybie interaktywnym:

bash:~# poldek

Źródło: LinuxWeb.pl

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.