Ps

ps to działające w systemach uniksowych polecenie wyświetlające aktualnie uruchomione w systemie procesy. Program wywołany bez argumentów pokazuje jedynie aktywne procesy bieżącego użytkownika. Najczęściej stosowana jest kombinacja parametrów aux wyświetlająca wszystkie procesy (a), nawet te bez ustalonego terminala (x), podająca który użytkownik uruchomił proces (u). (źródło: Wikipedia)

Przykłady

maciej@darkstar:~/cpp$ ps
 PID TTY     TIME CMD
 7034 pts/0  00:00:00 bash
 7210 pts/0  00:00:00 mc
 7937 pts/0  00:00:00 man
 7943 pts/0  00:00:00 pager
 7976 pts/0  00:00:00 ps
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.