Rpm

RPM (RPM Package Manager, dawniej Red Hat Package Manager) to program służący do instalacji i zarządzania pakietami zawierającymi oprogramowanie, oraz nazwa tych pakietów (ponieważ mają one rozszerzenie .rpm). Pakiety RPM zawierają skompresowane (we wczesnych wersjach gzipem, w nowszych bzipem2) archiwum cpio zawierające oprogramowanie. Zawierają także (w specjalnym pliku .spec) informacje na temat zawartości, m.in. tzw. zależności (ang. dependencies) - czyli spis programów lub pakietów, które są wymagane do zainstalowania i poprawnej pracy pakietu (działa to także w druga stronę - pakiety później zainstalowane wymagające danego pakietu, uniemożliwiają jego odinstalowanie).

Program ten powstał na potrzeby dystrybucji Red Hat Linux, aktualnie jest używany również w innych dystrybucjach (np. Fedora Core, SUSE, Mandrake, PLD).

Źródło: Wikipedia

rpm
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.