Selinux

Security-Enhanced Linux (w skrócie SELinux) to zestaw modyfikacji jądra Linux oraz sposobu przydzielania zasobów dla aplikacji w systemach uniksowych.

SELinux implementuje wiele modeli polityk bezpieczeństwa min.:

* Mandatory Access Control (w skrócie MAC) (w wolnym tłumaczeniu "narzucona kontrola dostępu")
* Flux Advanced Security Kernel (w skrócie FLASK) (w wolnym tłumaczeniu "zaawansowany strumień bezpieczeństwa jądra")
* Role-based access control (w skrócie RBAC) (w wolnym tłumaczeniu "kontrola dostępu oparta o role" bądź "zadaniowa kontrola dostępu")
* Type Enforcement (w skrócie TE) (w wolnym tłumaczeniu "egzekwowanie typów").

Polityka bezpieczeństwa oparta jest na koncepcji zapewnienia jak najmniejszej ilości uprawnień dla danego obiektu (np. konta użytkownika, urządzenia, programu) potrzebnych do jego poprawnego funkcjonowania, co bardzo ogranicza możliwości wyrządzenia szkód po przejęciu kontroli nad obiektem przez osoby niepowołane.

Źródło Wikipedia

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.