Super Grub Disk

Super Grub Disk (w skrócie SGD) to aplikacja rozprowadzana w formie dyskietki startowej/obrazu ISO płyty, pozwalająca na łatwe i bezproblemowe odzyskiwanie/naprawianie Gruba. Odpowiednie czynności wykonuje automatycznie, co sprawia że jest bardzo dobrym wyjściem dla początkujących użytkowników, nie znających ręcznych sposobów reinstalacji bootloadera.

Linki zewnętrzne

Oficjalna strona programu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.