Su

su to uniksowe polecenie służące do zmiany użytkownika, bez wylogowania.

Użycie

Zmiana użytkownika:

ubuntu@ubuntu:~$ su tester
Hasło:
tester@ubuntu:/etc$

Składnia tego polecenia wygląda następująco:
su nazwa_użytkownika

Logowanie na roota

ubuntu@ubuntu:~$ su
Hasło:
root@ubuntu:/home#

su uruchomione bez wpisywania nazwy użytkownika spowoduje zalogowanie na konto superużytkownika (roota).

Wylogowanie

root@ubuntu:/home/# exit
exit
ubuntu@ubuntu:~$
su
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.