Sudo

sudo to polecenie uniksowe pozwalające na wykonanie innego polecenia z uprawnieniami superużytkownika (roota). Aby użytkownik mógł operować tym poleceniem musi być wymieniony w pliku kontrolującym używanie sudo. Jest to zwykle plik /etc/sudoers. W tej lokalizacji znajdziemy także wpisy programów, które mogą się w ten sposób uruchomić.

Użycie

Składnia jest bardzo prosta i wygląda następująco:

sudo [polecenie do wykonania z poziomu roota]

Przykład:
ubuntu@darkstar~$ mount /dev/hda1 /media/hda1
mount: only root can do that
ubuntu@darkstar:~$ sudo mount /dev/hda1 /media/hda1
ubuntu@darkstar:~$

Nadawanie uprawnień

Do edycji pliku /etc/sudoers służy polecenie visudo

Przykładowy wpis:

janek,tomek    ALL=(ALL) ALL

Daje to pełne prawa i dostęp do poleceń wymagających praw roota.
%operator  ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

Wszyscy użytkownicy znajdujący się w grupie operator mają pełny dostęp, a dodatkowo nie będą pytani o swoje hasło.
janek localhost = /usr/bin/vim, /usr/bin/sane

Użytkownik janek ma dostęp do wybranych aplikacji, które może użyć jako root. Ze względów bezpieczeństwa jest to zalecane rozwiązanie przy nadawaniu praw użytkownikom.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.