Sudo

sudo to polecenie uniksowe pozwalające na wykonanie innego polecenia z uprawnieniami superużytkownika (roota). Aby użytkownik mógł operować tym poleceniem musi być wymieniony w pliku kontrolującym używanie sudo. Jest to zwykle plik /etc/sudoers. W tej lokalizacji znajdziemy także wpisy programów, które mogą się w ten sposób uruchomić.

Użycie

Składnia jest bardzo prosta i wygląda następująco:

sudo [polecenie do wykonania z poziomu roota]

Przykład:
ubuntu@darkstar~$ mount /dev/hda1 /media/hda1
mount: only root can do that
ubuntu@darkstar:~$ sudo mount /dev/hda1 /media/hda1
ubuntu@darkstar:~$

Nadawanie uprawnień

Do edycji pliku /etc/sudoers służy polecenie visudo

Przykładowy wpis:

janek,tomek    ALL=(ALL) ALL

Daje to pełne prawa i dostęp do poleceń wymagających praw roota.
%operator  ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

Wszyscy użytkownicy znajdujący się w grupie operator mają pełny dostęp, a dodatkowo nie będą pytani o swoje hasło.
janek localhost = /usr/bin/vim, /usr/bin/sane

Użytkownik janek ma dostęp do wybranych aplikacji, które może użyć jako root. Ze względów bezpieczeństwa jest to zalecane rozwiązanie przy nadawaniu praw użytkownikom.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.