uname

uname jest uniksowym poleceniem które wypisuje na ekran informacje o systemie. Bez parametrów wyświetla nazwę jądra systemu.

Przykłady

Wyświetlenie wszystkich informacji, oprócz typu procesora i platformy sprzętowej, jeśli są nieznane

test@test:~$ uname -a
Linux test 2.6.22-14-generic #1 SMP Tue Feb 12 07:42:25 UTC 2008 i686 GNU/Linux

Wyświetla nazwę hosta
test@test:~$ uname -n
test

Wyświetla wersję jądra, typ procesora i nazwę systemu.
test@test:~$ uname -pro
2.6.22-14-generic unknown GNU/Linux
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.