Whoami

Whoami - pokazuje na którym użytkowniku jesteśmy aktualnie zalogowani

Opcje

  • - - help - Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach
  • - - version - Wyświetla wersje programu
seba2122@nasza-shellownia ~ $ whoami --version
whoami (GNU coreutils) 6.10
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
Licencja GPLv3+: GNU GPL wersja 3 albo późniejsza  <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
To jest wolne oprogramowanie. Autorzy nie dają ŻADNYCH gwarancji w granicach
dozwolonych prawem.

Napisany przez Richard Mlynarik.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.